Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Pedagog


Najlepiej uczyć się od tych, którzy już coś potrafią – od praktyków. Takie założenie przyświecało kolejnemu już obozowi naukowemu dla uczniów ZSEE, zorganizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie.

rydzyna 2.jpg
W maju 2018 r. 45 uczniów z klasy III Ta, III Tm, III Tn wyjechało na obóz naukowy aby zobaczyć jak w praktyce funkcjonują zakłady działające w branży elektrycznej i mechanicznej. Na przykładzie Leszczyńskiej Fabryki Pomp zajmującej się produkcją pomp i systemów pompowych oraz będącą jednym z najnowocześniejszych producentów komponentów żeliwnych na świecie przekonaliśmy się, że rozwiązania związane z inteligentnym systemem produkcji mogą być udziałem współpracy elektroników, elektryków, mechatroników, automatyków i informatyków. W firmie Pompax w Lesznie zapoznaliśmy się z diagnostyką, remontem oraz kompleksowym serwisem pomp. Na przykładzie Zespołu Szkół w Lesznie, ogrzewanego powietrznymi pompami ciepła mogliśmy się przekonać, że inwestycje w branży Odnawialnych Źródeł Energii - OZE są nie tylko proekologiczne ale mają uzasadnienie ekonomiczne. W Poznaniu odwiedziliśmy firmę Elektromontaż – producenta urządzeń elektroenergetycznych.
Wyprawa do Poznania pozwoliła nam poznać historię i zabytki najstarszej części naszego kraju ale także przekonać się, że Poznań i Wielkopolska są prężnie rozwijającymi się ośrodkami. W Wolsztynie zobaczyliśmy jedyną w Polsce i w Europie Parowozownię utrzymującą regularną linię parowozową w kraju. W ramach rekreacji spędziliśmy czas na Maltańskich Termach i sprawdziliśmy jak sobie radzimy ze strzelaniem na strzelnicy w Lesznie.
Dopełnieniem i tak bogatego programu było codzienne doradztwo edukacyjno - zawodowe. Cały pobyt upłynął w twórczej oraz miłej atmosferze.
Życzymy uczniom aby poznanie nowoczesnych technologii i organizacji pracy w odwiedzanych zakładach pozwoliło na wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej.

Kadra obozu naukowego: Małgorzata Gadomska, Krzysztof Bolesta, Sławomir Majkowski, Roman Weselak


Pedagog przyjmuje w gabinecie nr. 12 w godzinach:
Poniedziałek 12:00 - 16:30
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 14:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 12:00
Piątek 8:00 - 12:00


PEDAGOG INFORMUJE

DARMOWE OBIADY W SZKOLE dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej

Kolejny rok Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizuje rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020". Celem programu jest m. in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.Zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku pomoc może zostać przyznana:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - tj. 771 zł na osobę w rodzinie.


Podstawową drogą przyznania pomocy jest wniosek od rodziców złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wystawienie decyzji administracyjnej (korzystanie ze wsparcia z programu Rodzina 500 + nie wpływa na wysokość kryterium dochodowego).

W szczególnie uzasadnionych i trudnych przypadkach, kiedy dziecko zgłasza nauczycielowi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły może poinformować MOPR o konieczności objęcia danego dziecka wsparciem. W tej sytuacji posiłek doraźnie zostaje wydany na podstawie skierowania, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Informacje można uzyskać:

ROPR Zachód: ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160
ROPR Śródmieście: ul. Jagiellońska 62A, tel. 91 48 07 020
ROPR Północ: ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440
ROPR Prawobrzeże: ul. Struga 10/12, tel. 91 46 68 046

 


PILNE - PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE  - STYPENDIA SZKOLNE/SOCJALNE
Termin składania wniosków do 15 września 2016 r. w sekretariacie szkoły.

POBIERZ

zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.