Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

W dniach 4 i 5 grudnia 2018 r. odbył się II Miejski Turniej Debat Oksfordzkich w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, w którym wzięło udział osiem drużyn z sześciu szczecińskich szkół. W pierwszym dniu odbyły się eliminacje grupowe. Zespoły podzielone zostały po losowaniu na grupy A i B. Nasze technikum reprezentowały dwie drużyny.

Pierwsza drużyna:

 • Maciej Kupriańczyk 2Te,
 • Maciej Grzesik 3Tn,
 • Mateusz Sala 3Tn,
 • Jakub Piątkowski 2Tg,

została przydzielona do grupy A wraz z VI LO (pierwszy zespół), V LO oraz I LO, a druga drużyna:

 • Jakub Kalka 1Ta,
 • Hanna Dorogusz 1Td,
 • Hubert Rozwadowski 1Tn,
 • Barnim Szycko 2Tm,

rywalizowała w grupie B razem z Katolickim LO, II LO oraz z VI LO (drugi zespół).

Spierano się w oparciu o następujące tezy:

 1. Opowiedzenie się po stronie Napoleona Bonaparte było jedyną realną szansą na odrodzenie Polski w XIX w.
 2. Autonomia galicyjska odegrała istotną rolę w polskiej irredencie przed 1914 r.
 3. Orientacja na Rosję przed 1914 r. była optymalnym rozwiązaniem dla sprawy polskiej przed i w trakcie Wielkiej Wojny z lat 1914-18.
 4. Koncepcja ugody z zaborcami była zdradą sprawy polskiej w okresie braku niepodległego państwa (od 1795 do 1918 r.).

Do finałowej czwórki turnieju dostały się drużyny z: VI LO (drugi zespół), I LO, II LO oraz zespół pierwszy z ZSEE. Drugiego dnia rozlosowano tezy dla dwóch par półfinałowych. Pierwsza teza brzmiała: „Nie walka i działania podejmowane przez Polaków w latach wielkiej wojny, ale klęska państw centralnych oraz rewolucja w Rosji doprowadziły w istocie do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.” i to z nią zmierzyły się drużyny z II LO i ZSEE. W drugim półfinale spierano się wokół tezy: „W interesie Polaków należało zbudować solidne podstawy kapitalizmu na ziemiach pod zaborami, a nie wszczynać kolejne działania powstańcze” – drużyny z I LO i VI LO. Pierwszy półfinał wygrał zespół z ZSEE, a drugi z I LO. Debatę o trzecie miejsce na temat tezy: ,,W połowie sierpnia 1920 r. dokonał się swoisty »cud nad Wisłą«, który powstrzymał ofensywę bolszewików i uratował Warszawę oraz Polskę przed katastrofą” wygrała drużyna II LO. W finale spotkały się zespoły z ZSEE i I LO. W tej części Turnieju swoim osobistym udziałem zaszczycili nas zaproszeni goście związani ze szczecińską oświatą, a także wiceminister MEN – mgr Maciej Kopeć. Teza finałowa brzmiała: „Rusyfikacja i germanizacja w istocie bardziej wzmocniły świadomość narodową i wolę walki Polaków o własne niepodległe państwo niż nam realnie zaszkodziły”. Po emocjonującej debacie na argumenty, decyzją sędziów (ze Szczecińskiego Klubu Debat i Instytutu Debat Publicznych) zwycięzcami II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich w ZSEE w Szczecinie została strona propozycji – czyli zespół z I LO w Szczecinie (w składzie: Agnieszka Miltyk, Kamil Kornacki, Łucja Gozdur i Zofia Kuźma).

Gratulujemy zwycięzcom oraz ,,naszej” pierwszej drużynie zajęcia II miejsca w Turnieju i liczymy na kolejne sukcesy, już niebawem w 2019 r., w trakcie Turnieju IPN w Szczecinie oraz Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, dzięki którym udało się przeprowadzić tak duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym, finansowym i logistycznym. A w szczególności Pani Dyrektor ZSEE – Beacie Miętus za okazaną życzliwość i wsparcie tej inicjatywy, Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie i Radzie Rodziców przy ZSEE za pomoc finansową, Pani Magdalenie Sachryń, naszemu absolwentowi Stanisławowi Kaupowi (związanemu ze Szczecińskim Klubem Debat) oraz licznym wolontariuszom – czyli uczniom naszej szkoły.

Organizator II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich w ZSEE w Szczecinie: Waldemar Potkański

PodTematem.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.